17 skrivnostnih načinov razmišljanja in ravnanja uspešnih ljudi

Pridobi si 17 skrivnostnih načinov razmišljanja
in ravnanja uspešnih ljudi,
ki se razlikujejo od razmišljanja in ravnanja ljudi,
ki živijo iz meseca v mesec.